ÇİĞ ÜRÜN ÜRETİM ALANI

Çiğ Ürün Üretim Alanında; dalından toplanan ürünlerin kavlatılması, iç haline getirilmesi, çıtlatılması ve boyutlarına göre ayrılması, lazer sorterlar ve personel tarafından ürünlerin seçilmesi işlemleri yapılmaktadır.